Нашиот Тим

Др. Христина Пуцакоска Долешал

Специјалист по гинекологија и акушерство

Др. Душанка Крушарова

Специјалист по гинекологија и акушерство

Прим. Др. Љупчо Петровски

Специјалист по гинекологија и акушерство

Субспецијалист по перинатологија

Др. Александра С. Златеска Дамјановиќ

Специјалист по гинекологија и акушерство